DRUGA? EVROPA / 7. OKTOBAR – 27. NOVEMBAR

Kultura drugačijeg je jedan od najvećih kreativnih potencijala današnjice. Kako bismo pokazali njene mogućnosti, istražujemo složenost evropskog identiteta kroz predstavljanje umetničke scene sa drugačijim vrednosnim i kulturnim identitetom. Preispitivanjem dominantnih vrednosti u evropskoj kulturi i umetnosti, dolazimo do otkrivanja druge Evrope alternativnih, marginalizovanih, manjinskih, supkulturnih, buntovnih izraza.