DUNAVSKO MORE / 22. JUL – 21. AVGUST

Preispitujemo odnos čoveka prema prirodi i zaštiti životne sredine kroz metaforu Dunava kao evropske žile kucavice, ali i najzagađenije evropske reke. Insistiramo na umetničkoj kreativnosti, međunarodnoj razmeni i koheziji umetnosti, nauke i zajednice, jer smatramo da je to pravi put ka odgovorima na goruće ekološke probleme.