Collab Commons / izvođenje

Rad „Collab Commons” biće predstavljen od 1. do 6. septembra u Distriktu, u objektu Gvožđare, lokal 1, dok će izvođenje biti organizovano 7. i 8. septembra u 19 časova.

Rezultat zajedničkog rada studenata Odseka za umetnost i dizajn Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, Akademije primenjenih umetnosti iz Rijeke i Fakulteta za stvari koje ne mogu biti naučene (Faculty of Things that Can’t Be Learned) iz Skoplja, biće prikazan u formi performativnog događaja, gde će kroz zajednički iskaz biti predstavljeni rezultati istraživanja na temu modernističkog nasleđa i njhovog čitanja danas. Timovi studenata su u svojim gradovima istraživali izabrane objekte arhitekture modernističkog nasleđa: HKD – Hrvatski kulturni dom (nekadašnji Narodni dom na Sušaku) u Rijeci, napuštenu Mesnu zajednicu u Skoplju i zgradu Štamparije „Dnevnik“ u Novom Sadu. Ovi objekti prepoznati su kao modernističko nasleđe koje čuva duh zajedničkog, kolektivnog iskustva jugoslovenske ideje. Sva tri objekta nastala su u periodu kad se ideologija društva oslikavala u promišljanju određenog sistema vrednosti, sa fokusom na zaštitu i odnos prema javnom dobru i javnim prostorima. Iako još postoje u fizičkom obliku, utilitarna funkcija sva tri objekta živi na različite načine u različitim gradovima ili je uopšte nema.

Autori programske linije Collab Commons: Lara Badurina, Filip Jovanovski, Aleksandra Pešterac

Asistent na projektu: Luna Šalamon

Učesnici u radionici: studenti Odseka za umetnost i dizajn Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, Akademije primenjenih umetnosti iz Rijeke i Fakulteta za stvari koje ne mogu biti naučene (Faculty of Things that Can’t Be Learned) iz Skoplja

The event is finished.

Oznake:

Datum

07. сеп 2022.
Završen!

Vreme

19:00 - 21:00

Lokacija

Distrikt
Булевар деспота Стефана 5, Нови Сад