rewomen

REWOMEN – Evropsko žensko sećanje

U Arhivu Vojvodine, 9. i 10. juna će biti postavljena multimedijalna izložba o istoriji Pokreta za oslobođenje žena u Evropi (Women’s Liberation Movement – WLM). U okviru otvaranja izložbe biće organizovana međunarodna konferencija o nasleđu Pokreta za oslobođenje žena, u sklopu programskog luka Heroine.

Povodom otvaranja, 9. juna u 13 časova, biće organizovano otvaranje izložbe i međunarodna konferencija na temu „Nasleđe Pokreta za oslobođenje žena”.

U petak, 10. juna u 11 časova biće održano emitovanje filma „Children of the Decree” o Čaušeskuovoj zabrani abortusa u Rumuniji, u režiji Florin Lepana.

Istog dana će biti održana konferencija „Nasleđe Pokreta za oslobođenje žena” od 16 do 19 časova, sa sledećim temama:

„Budućnost ženskih studija”

Na ovom panelu razgovaraćemo o feminističkoj kritici obrazovanja i konceptu znanja, odnosu znanja i moći. Ženske studije su, u okviru borbe Ženskog oslobodilačkog pokreta, prerasle u artikulisani pokret kroz kritiku muškog znanja koje se predstavljalo kao univerzalno. Ženske studije se mogu shvatiti kao laboratorije za istraživanje inovativnih i avangardnih obrazovnih praksi. Razgovaraćemo o mogućnosti reforme formalnog obrazovanja kroz primenu prakse ženskih studija.

„Žene u miru i antiratni pokreti”

Ovaj panel će naglasiti vodeću ulogu koju su žene često imale u mirovnim i antiratnim pokretima širom Evrope u drugoj polovini 20. veka. Od mirovnog pokreta u Zapadnoj Nemačkoj koji je protestovao protiv širenja nuklearnog oružja koje je rizikovalo da izazove Treći svet, do antiratnih pokreta u jugoslovenskim republikama koji su nastali kao odgovor na ratove 90-ih, žene su neustrašivo ustale protiv rata, nasilja i politička kultura dominacije putem sile. Ovaj panel pokriva zašto su žene avangarde protiv rata, kako nam feministička teorija može pomoći da razumemo prirodu oružanih sukoba i kako bismo ih mogli sprečiti u budućnosti.

Oko sto žena iz deset partnerskih zemalja učestvuje u stvaranju koncepta i materijala za ovu izložbu, koja ima zadatak da predstavi neke od izuzetnih činjenica, događaja, ženskih organizacija, društvenih prekretnica i promena, biografija poznatih i potpuno nepoznatih marginalizovanih žena.

Objedinivši programe jedinstvenom lokacijom, u samom srcu grada, kroz tri različita aspekta ženske borbe, poručujemo svim ženama da je Novi Sad – grad žena!

Projektom „Rewomen – Evropsko žensko sećanje”, koji je je deo programa Evropske Unije „Evropa za građane (Europe for Citizens – European Remebrance)”, a čiji je nosilac Arhiv Vojvodine, obeležava se dvadesetogodišnjica proglašenja „Povelje Evropske unije o osnovnim pravima”, kreiranjem međunarodne izložbe posvećene istoriji Pokreta za oslobođenje žena (Women’s Liberation Movement – WLM).

Pristupačno za osobe sa fizičkim invaliditetom.

Partner programskog luka Heroine je Erste banka.

Foto: Promo

Oznake:

Datum

10. јун 2022.
Završen!

Vreme

10:00 - 19:00

Lokacija

Archives of Vojvodina

Other Locations

Organizator

Arhiv Vojvodine

Ostali organizatori

Ženske studije i istraživanja
SOS ženski centar
The Initiative for Rightfulness, Innovation and Democratic Activities
Scientific Research Centre at the Slovene Academy of Science and Arts (Slovenija)
Univerza V Mariboru – Filozofka fakulteta, (Maribor, Slovenija)
Omladinska organizacija BTT (Ptuj, Slovenija)
Polyplanity (Atina, Grčka)
AMAKA ASTIKI MI KORDOSKOPIKI ETAIPIA (Atina, Grčka)
Pertej Barrierave (Tirana, Albanija)
Multicultural city (Berlin, Nemačka)
Ženska alijansa za razvoj (Nikšić, Crna Gora)
Institut des Croisements (Vilurban, Francuska)
Fudacja Slawek (Varšava, Poljska)
STICHTING TUMBA (Liverden, Holandija)
Liv.In.G. – Livie Internationalization Gatway (Milano, Italija)
Ženske studije i istraživanja
SOS ženski centar
The Initiative for Rightfulness, Innovation and Democratic Activities
Scientific Research Centre at the Slovene Academy of Science and Arts (Slovenija)
Univerza V Mariboru – Filozofka fakulteta, (Maribor, Slovenija)
Omladinska organizacija BTT (Ptuj, Slovenija)
Polyplanity (Atina, Grčka)
AMAKA ASTIKI MI KORDOSKOPIKI ETAIPIA (Atina, Grčka)
Pertej Barrierave (Tirana, Albanija)
Multicultural city (Berlin, Nemačka)
Ženska alijansa za razvoj (Nikšić, Crna Gora)
Institut des Croisements (Vilurban, Francuska)
Fudacja Slawek (Varšava, Poljska)
STICHTING TUMBA (Liverden, Holandija)
Liv.In.G. – Livie Internationalization Gatway (Milano, Italija)
SOS ženski centar
The Initiative for Rightfulness, Innovation and Democratic Activities
Scientific Research Centre at the Slovene Academy of Science and Arts (Slovenija)
Univerza V Mariboru – Filozofka fakulteta, (Maribor, Slovenija)
Omladinska organizacija BTT (Ptuj, Slovenija)
Polyplanity (Atina, Grčka)
AMAKA ASTIKI MI KORDOSKOPIKI ETAIPIA (Atina, Grčka)
Pertej Barrierave (Tirana, Albanija)
Multicultural city (Berlin, Nemačka)
Ženska alijansa za razvoj (Nikšić, Crna Gora)
Institut des Croisements (Vilurban, Francuska)
Fudacja Slawek (Varšava, Poljska)
STICHTING TUMBA (Liverden, Holandija)
Liv.In.G. – Livie Internationalization Gatway (Milano, Italija)