Novi Sad, zemlji raj

U okviru programskog luka Kaleidoskop kulture, 20. septembra sa početkom u 12 časova, u Digitalnom omladinskom centru Gradske biblioteke u Novom Sadu, biće održana promocija knjige „Novi Sad, zemlji raj“, u prevodu na engleski (Novi Sad – Heaven on Earth, preveo Vuk Tošić), koju su priredili Sava Damjanov i Lidija Mustedanagić.

Učesnici programa: Sava Damjanov i Lidija Mustedanagić (priređivači), Nenad Šaponja, glavni urednik „Agore“, Persida Bošković, prevodilac na engelski jezik i Srđan Orsić, književni istoričar.

Moderator programa: Snežana Savkić

Na stranicama ove knjige, saznajemo kako je u svojoj istoriji ,,Novi Sad postao Srbima ono što je Lajpcig bio Nemcima, Venecija Talijanima, Pariz Francuzima, Amsterdam Holanđanima, Krakov Poljacima, Moskva Rusima“.

U pitanju je novo, izmenjeno izdanje na engleskom jeziku, ranije objavljene antologije/hrestomatije o istoriji i kulturnom životu Novog Sada kroz vekove. Ovo izdanje korespondira sa vizijom Novog Sada kao snažnog centra interkulturalnih dijaloga, ali i kulturnog bogatstva jednog naroda. Ova knjiga konstituiše na ubedljiv način kako imagološku auto-sliku (sliku Novosađana o samima sebi), tako i hetero-sliku (sliku o Novosađanima koji su posmatrani kao Drugi). U skladu sa tim, i samom formom potvrđuje novosadsku otvorenost prema drugosti, jer cela knjiga, na implicitnom planu, pokušava da objasni proces izgradnje kulturnog identiteta Novog Sada, u kojem značajno mesto zauzima svedočenje Drugih (onih koji nisu Novosađani).

Priređivači ove zbirke tekstova uspeli su da na najbolji način dočaraju duh grada, fiksiranjem različitih istorijskih, kulturnih i društvenih elemenata, na osnovu kojih se može rekonstruisati svakodnevni život Novog Sada u dijahronijskoj perspektivi. Ova hrestomatija tekstova o našem gradu kroz privatnu i javnu istoriju grada i njegovih stanovnika svedoči o tome da je Novi Sad još od svojih prvih dana imao aspiraciju da postane Evropska prestonica kulture.

 

Oznake:

Datum

20. сеп 2022.
Završen!

Vreme

12:00