Treš art (Trash art)

Izložba „Treš art (Trash art)“ održaće se od 24. do 29. septembra u Kulturnoj stanici Bukovac, u okviru Kaleidoskopa kulture. Otvaranje izložbe održaće se 24. septembra u 19 časova.

Ideja i značaj projekta jeste buđenje i dizanje svesti građana na viši nivo, kao i uvećavanje vidljivosti na temu zagađivanja životne sredine. Kroz asamblaže i instalacije korišćenjem različitih, ali određenih slikarskih i neslikarskih materijala i otpada, biće ukazana problematika zagađivanja na dramatičan i istovremeno, komičan način.

Ključna aktivnost kroz koju će projekat biti realizovan jeste izložba klasičnom postavkom radova na zidovima i u prostoru.

Realan ili imaginarni grad predstavlja jednu od najjačih i najuniverzalnijih metafora.

Ono što mene zanima jeste stvarnost kojom smo okruženi. U samom kontekstu grada zanimaju me mali zatvoreni prostori i ljudi koji se nalaze u njima. Na slikama najčešće, predstavljam kutije ili kocke gde se u malim skučenim prostorima nalaze ljudi. Zanima me prostor – bilo da je on stvaran ili imaginaran. Ono što bih želeo da predstavim na svojim slikama jeste interakcijski odnos čoveka i prostora. Time hoću da predstavim čoveka u gradu, i kako skučenost malih prostora na njega utiče. Samim tim se pitam, da li je grad samo imaginarni pojam, ili je to egzistencionalno pitanje života. Kada ga predstavljam na slikama, na crtežima, asamblažima i objektima koristim različite, ali određene materijale. Raličitim kombinovanjem materijala želim da ukažem na odnos starog i novog i da ustanovim šta se iz jednog pretače u drugo. Pod materijom koju koristim podrazumevam različite rashodovane i otpadne materijale. U procesu rada, pokušavam da dođem do sopstvene likovne poetike. Ono što me posebno zanima jeste protok materije iz jedne u drugu.

Projekat je deo nacionalnog konkursa za umetnike i umetnice „Umetnici. Sad!“, koji u okviru Kaleidoskopa kulture raspisuje Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”.

Od samog početka, realizaciji konkursa „Umetnici. Sad!“ podršku pruža IDEA koja posluje u okviru kompanije Mercator-S.

Oznake:

Datum

29. сеп 2022.
Završen!

Vreme

19:00

Lokacija

Kulturna stanica Bukovac
Karađorđeva 76, Буковац
Internet adresa
https://bukovac.kulturnestanice.rs/