Uvodni koncert br. 1 / Festival kamerne muzike

Prvi koncert u okviru Festivala kamerne muzike biće održan 10. septembra u Srpskoj čitaonici u Irigu, kao deo nedelje izvođačke umetnosti Kaleidoskopa kulture.

Projekat „Festival kamerne muzike“ je jedinstven projekat, značajnog vida predstavljanja i izvođenja klasične muzike, koji će se 2022. godine održati jubilarni peti put. Osnovni kontekst projekta jeste upoznavanje populacije sa klasičnom muzikom koja će biti predstavljena na malo drugačiji način, u saradnji sa novosodaskim di-džejem Aleksandrom Korom.

Projekat je koncipiran kao ciklus od tri koncerta na Festivalu kamerne muzike, a uvodni koncert br. 1 je prvi od dva dodatna koncerta koja će se održati na pozornicama van Novog Sada i koji će predstavljati uvertiru za Festival kamerne muzike u Novom Sadu. Veoma je važna saradnja Novosadskog duvačkog kvinteta, kao jednog od najprisutnijih i najuspešnijih novosadskih ansambala, sa savremenim kompozitorima.

Član Novosadskog duvačkog kvinteta, fagotista Goran Marinković, koji je ujedno i diplomirani kompozitor, će napisati kompoziciju koja će se premijerno izvesti na ova tri koncerta. Kompozicija pisana za duvački kvintet i di-džeja je projekat koji se dosada nije pojavljivao na novosadskoj kulturnoj sceni, i samim tim je jedinstven.

Novosadski duvački kvintet

Ksenija Mijatović Korom – flauta

Veronika Antunović Marić – oboa

Kristijan Boroš – klarinet

Goran Marinković – fagot

Mirko Marić – horna

Aleksandar Korom / DJ Alex – di-džej

Oznake:

Datum

10. сеп 2022.
Završen!

Vreme

12:00 - 13:00

Lokacija

Srpska čitaonica u Irigu
Ribarski trg, Irig

Organizator

Novosadski duvački kvintet