Vintidž teatar

Udruženje penzionera „Seniori“ realizuje umetničko-aktivistički projekat „Vintidž Teatar čiji će rezultat biti predstava “Kad porastem biću star/a“ koja će se održati 11. oktobra u 19.30 časova u Kulturnom centru Novog Sada u okviru programskog luka Druga? Evropa. Projekat obuhvata procesno-umetnički rad sa odabranom grupom seniora i seniorki u vidu dramskih radionica na različite teme u vezi sa problematikom starijih i starenja, kreiranje završne predstave i njena izvođenja, kao i fleš mob akcije na otvorenom. 

Projekat “Vintidž teatar“ okuplja generaciju ljudi 65+ i uključuje ih u aktivan pozorišni proces propitujući teme starenja, stereotipa prema starijim osobama, pozicije u društvu i sistema vrednosti ovih vintidž generacija. Iz procesa rada, u vidu dramskih radionica od marta do septembra 2022. godine nastala je pozorišna predstava “Kad porastem biću star/a“.

Predstava sa 12 izvođača i izvođačica na duhovit ali i ozbiljan način prikazuje odnos i razmišljanja ove grupe novosadskih seniora i seniorki, o temama predrasuda i stereotipa, starenja, kao i različitih izazova sa kojima se starije osobe sreću.

Pitanje smisla našeg života je u budućnosti koja nas očekuje; mi ne znamo ko smo, ako ne znamo ko ćemo biti: prepoznajmo sebe u tom starom čoveku, u toj staroj ženi. To je potrebno ako želimo da u potpunosti prihvatimo ljudsku sudbinu. Zbog toga nećemo više ravnodušno primati zao udes poslednjeg doba, osetićemo da se to nas tiče: to smo mi.

Simon de Bovoar

Ulaz na predstavu je slobodan, ali je zbog ograničenog broja mesta neophodna rezervacija na broj 069/3425-868.

Autorka projekta je Branka Bajić, glumica i dramska pedagoškinja, doktorantkinja Akademije umetnosti Novi Sad.

Partner projekta je Udruženje „Mafin proizvodnja audio-vizuelnih proizvoda” i Kulturni centar Novog Sada.

Foto: Promo

Oznake:

Datum

11. окт 2022.
Završen!

Vreme

19:30

Lokacija

Kulturni centar Novog Sada
Католичка порта 5, Нови Сад

Organizator

Udruženje penzionera „Seniori”

Ostali organizatori

Udruženje „Mafin proizvodnja audio-vizuelnih proizvoda”
Internet adresa
https://mafinprodukcija.com/
Udruženje „Mafin proizvodnja audio-vizuelnih proizvoda”
Internet adresa
https://mafinprodukcija.com/