HEROINE / 18. MAJ – 12. JUN

Programski luk Heroine evocira imena hrabrih žena koje su prihvatale i širile evropske ideje prosvećenosti, jednakosti, feminizma i emancipacije u lokalnom kontekstu. Pozivamo vas da, poštujući njihov primer, zajedno podstaknemo i promovišemo žensku kulturu, umetnost, stvaralaštvo i nasleđe, radi kreiranja pravednijeg i rodno ravnopravnog društva.