MILEVA / 23. MAJ – 29. MAJ

Dočaraćemo evropski život hrabre intelektualke na prelomu vekova kroz razgovor o jednoj zanimljivoj knjizi, uzbudljivu interaktivnu izložbu i provokativnu pozorišnu predstavu. U širem centru Novog Sada nalazi se nedavno obnovljena kuća u kojoj su živeli Mileva Marić i docnije poznati svetski fizičar, nobelovac Albert Ajnštajn. U blizini se nalazi i zdanje u kojem su, kako svedoči spomen-ploča, zajedno svirali klavir. Iza ove građanske ljubavne priče krije se uzbudljiva drama vezana za ulogu i mesto žene u Evropi u prvim decenijama 20. veka. Ta drama pokazuje da je Mileva naša savremenica.

No event found!