ДРУГА? ЕВРОПА / 7. ОКТОБАР – 27. НОВЕМБАР

Култура другачијег је један од највећих креативних потенцијала данашњице. Како бисмо показали њене могућности, истражујемо сложеност европског идентитета кроз представљање уметничке сцене са другачијим вредносним и културним идентитетом. Преиспитивањем доминантних вредности у европској култури и уметности, долазимо до откривања друге Европе алтернативних, маргинализованих, мањинских, супкултурних, бунтовних израза.