ДУНАВСКО МОРЕ / 22. ЈУЛ – 21. АВГУСТ

Преиспитујемо однос човека према природи и заштити животне средине кроз метафору Дунава као европске жиле куцавице, али и најзагађеније европске реке. Инсистирамо на уметничкој креативности, међународној размени и кохезији уметности, науке и заједнице, јер сматрамо да је то прави пут ка одговорима на горуће еколошке проблеме.

No event found!