Дебата „Отићи или остати?”

Дебата „Отићи или остати?” одржаће се 28. априла у Културној станици Лиман у 16.30 часова.

Дебата ће бити посвећена теми која је веома актуелна међу младима током прве две деценије 21. века и проблематици која на просторима балканског региона има дугу историју. Достизање и одржавње физичког и ментаног баланса један је од циљева одрживог развоја. Агенда 2030 Уједињених Нација, са свих 17 циљева, укључује три димензије одрживог развоја: економски раст, социјалну инклузију и заштиту животне средине. Циљевима одрживог развоја дефинисан је заједнички план и агенда за утицај на актуелне друштвене проблеме, у чијој имплементацији млади играју кључну улогу. Мобилност и миграције младих изазов је са којим се сусреће не само Србија, него и бројне друге земља Европе. Због тога је ово егзистенцијално питање постављено младим уметницима и уметницама, који се и сами налазе пред истом дилемом.

Дебату организује Галерија „Бел Арт”, у партнерству са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције и Академијом Уметности Универзитета у Новом Саду.

Подршку програму „Заставе будућности” пружили су: ИДЕА, ДДОР и А1 Србија.

Ознаке:

Датум

28. Април 2022.
Завршен!

Време

16:30 - 18:00

Локација

Културна станица Лиман
Булевар деспота Стефана, Нови Сад
Интернет адреса
https://opens.kulturnestanice.rs/

Организатор

Галерија „Бел Арт"
Интернет адреса
https://belart.rs/

Остали организатори

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
Интернет адреса
https://ugzins.rs/
Академија уметности у Новом Саду
Интернет адреса
http://en.akademija.uns.ac.rs/
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
Интернет адреса
https://ugzins.rs/
Академија уметности у Новом Саду
Интернет адреса
http://en.akademija.uns.ac.rs/
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
Интернет адреса
https://ugzins.rs/
Академија уметности у Новом Саду
Интернет адреса
http://en.akademija.uns.ac.rs/