ХЕРОИНЕ / 18. МАЈ – 12. ЈУН

Програмски лук Хероине евоцира имена храбрих жена које су прихватале и шириле европске идеје просвећености, једнакости, феминизма и еманципације у локалном контексту. Позивамо вас да, поштујући њихов пример, заједно подстакнемо и промовишемо женску културу, уметност, стваралаштво и наслеђе, ради креирања праведнијег и родно равноправног друштва.

No event found!