СЕОБЕ / 1. ФЕБРУАР – 20. МАРТ

У фебруару и у првој половини марта мултикултурални Нови Сад, као европски простор кретања, биће испуњен призорима миграторне естетике. Кроз мултимедијалне изложбе, плесне, музичке и драмске перформансе и програме, дебате и кулинарске хепенинге, настојаћемо да покажемо суштинску вредност наших вечних лутања и међусобних прожимања.

No event found!