ШКОЛЕ БУДУЋНОСТИ / 4. АПРИЛ – 27. АПРИЛ 

Eвропске вредности и перспективе – то тражимо у „Школама будућности“, јер тако замишљамо и Европу будућности, у новим погледима, са новим актерима, уз обновљене вредности. Зато преиспитујемо формалне образовне институције, школске домове и универзитет и то тако што отварамо њихова врата за експерименте радозналих ученика и ученица, студената и студенткиња. На тај начин формалности претварамо у неформалности, образовне институције у просторе за слободно изражавање, обавезе у активности, а ученике и студенте у активне учеснике и учеснице у образовању и друштву уопште.

No event found!