ЗАСТАВЕ БУДУЋНОСТИ / 28. АПРИЛ – 30. АПРИЛ

Уметничко промишљање деце и младих на тему актуелних друштвених питања у Србији и Европи, и подстицање њиховог критичког изражавања, одвија се кроз поигравање са устаљеним уметничким изразима, кроз нове форме и жанрове или кроз преобликовање класичних жанрова. Одабиром програма „Застава будућности” позивају се нове генерације да оживе Велики Лиман, као место сусрета богатог индустријског наслеђа града и савремене културе и стваралаштва.

No event found!