TVRĐAVA MIRA / 17. JUN – 17. JUL

Novi Sad, kao Evropska prestonica culture, poziva nas da zajedno kritički promislimo o uzrocima i posledicama ratnih sukoba i krenemo u potragu za kulturom mira kroz teoriju i društveno angažovanu umetnost. Takvo promišljanje upućuje nas na suočavanje sa prošlošću, nov odnos prema kulturi sećanja, odavanje počasti žrtvama ratova u svetu, Evropi i na Zapadnom Balkanu, a pitanje koje u vezi sa tim postavljamo glasi: kako destrukciju pretvoriti u kreaciju kao trajni temelj mira?