TVRĐAVA MIRA / 17. JUN – 17. JUL

Novi Sad, kao Evropska prestonica culture, poziva nas da zajedno kritički promislimo o uzrocima i posledicama ratnih sukoba i krenemo u potragu za kulturom mira kroz teoriju i društveno angažovanu umetnost. Takvo promišljanje upućuje nas na suočavanje sa prošlošću, nov odnos prema kulturi sećanja, odavanje počasti žrtvama ratova u svetu, Evropi i na Zapadnom Balkanu, a pitanje koje u vezi sa tim postavljamo glasi: kako destrukciju pretvoriti u kreaciju kao trajni temelj mira?

oktobar 2022
04 oktobra 2022

San neolitske noći

Muzej Vojvodine, uz partnersku saradnju sa Narodnim muzejom Srbije, organizuje arheološku izložbu pod naslovom „San neolitske ...

09:00 - 19:00
Дунавска 37, Нови Сад
View Details
05 oktobra 2022

San neolitske noći

Muzej Vojvodine, uz partnersku saradnju sa Narodnim muzejom Srbije, organizuje arheološku izložbu pod naslovom „San neolitske ...

09:00 - 19:00
Дунавска 37, Нови Сад
View Details
06 oktobra 2022

San neolitske noći

Muzej Vojvodine, uz partnersku saradnju sa Narodnim muzejom Srbije, organizuje arheološku izložbu pod naslovom „San neolitske ...

09:00 - 19:00
Дунавска 37, Нови Сад
View Details
07 oktobra 2022

San neolitske noći

Muzej Vojvodine, uz partnersku saradnju sa Narodnim muzejom Srbije, organizuje arheološku izložbu pod naslovom „San neolitske ...

09:00 - 19:00
Дунавска 37, Нови Сад
View Details
08 oktobra 2022

San neolitske noći

Muzej Vojvodine, uz partnersku saradnju sa Narodnim muzejom Srbije, organizuje arheološku izložbu pod naslovom „San neolitske ...

09:00 - 19:00
Дунавска 37, Нови Сад
View Details
11 oktobra 2022

San neolitske noći

Muzej Vojvodine, uz partnersku saradnju sa Narodnim muzejom Srbije, organizuje arheološku izložbu pod naslovom „San neolitske ...

09:00 - 19:00
Дунавска 37, Нови Сад
View Details
12 oktobra 2022

San neolitske noći

Muzej Vojvodine, uz partnersku saradnju sa Narodnim muzejom Srbije, organizuje arheološku izložbu pod naslovom „San neolitske ...

09:00 - 19:00
Дунавска 37, Нови Сад
View Details
13 oktobra 2022

San neolitske noći

Muzej Vojvodine, uz partnersku saradnju sa Narodnim muzejom Srbije, organizuje arheološku izložbu pod naslovom „San neolitske ...

09:00 - 19:00
Дунавска 37, Нови Сад
View Details
14 oktobra 2022

San neolitske noći

Muzej Vojvodine, uz partnersku saradnju sa Narodnim muzejom Srbije, organizuje arheološku izložbu pod naslovom „San neolitske ...

09:00 - 19:00
Дунавска 37, Нови Сад
View Details
15 oktobra 2022

San neolitske noći

Muzej Vojvodine, uz partnersku saradnju sa Narodnim muzejom Srbije, organizuje arheološku izložbu pod naslovom „San neolitske ...

09:00 - 19:00
Дунавска 37, Нови Сад
View Details
No event found!