Filmske, psiholoske i medijske radionice

Filmske, psihološke i medijske radionice biće organizovane od 6. do 8. juna u 12 časova u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine.

Radionice su namenjene svima vama koji se interesujete za teme rodno zasnovanog nasilja, radnih prava žena, položaja žena u umetnosti, filmskim autorkama, o feminističkom psihološkom pristupu, obrascima ponašanja u partnerskim vezama, rodno senzitivnom novinarstvu.

Radionice će biti održane u sklopu „Autonomnog festivala žena” (AFŽ) koji se odigrava od 6. do 12. juna u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, u toku programskog luka Heroine.

Na nedelju dana Novi Sad postaje grad žena kroz javnu diskusiju, radionice i nastupe.

Vođen iskustvom pređašnjih aktivistkinja i feministikinja, a pozivajući na žensku saradnju i solidarnost naučenu iz ranijih pokreta za rodnu ravnopravnost i ženske umetničke prakse, „Autonomni festival žena” (AFŽ) predstavlja jedinstven događaj promocije feminizma, rodne ravnopravnosti i kulture nenasilja.

Kroz festivalsku formu biće predstavljene inovativne metode za pokretanje razgovora o položaju žene u društvu, interaktivnim pristupom ciljnoj grupi kod koje se želi podstaći aktivizam, kako bi se postiglo realno, a ne samo deklarativno unapređenje položaja žena u lokalnoj zajednici.

Raspored aktivnosti i teme na psihološkim radionicama:

6. jun / 12 14 časova

Radionica 1 Kako biramo partnere iz ugla teorije emocionalne vezanosti

Psihološka istraživanja pokazala su da odrasle osobe u svojim ljubavnim vezama i partnerskim odnosima, pokazuju obrasce emocionalnog vezivanja koji su slični obrascima emocionalnog vezivanja dece za roditelje. Novija istraživanja su pokazala da pored ovih roditeljskih uticaja, na formiranje stilova afektivne vezanosti utiče i životno iskustvo.

Rano formirani obrasci afektivne vezanosti opstaju i traju kroz godine odrastanja, utiču na formiranje osobina naše ličnosti i permanentno oblikuju ponašanja, očekivanja i osećanja prema partneru. U ljubavnoj vezi naše ponašanje je posledica očekivanja i uverenja iz detinjstva odnosno verovanja koja smo sami stvorili o sebi i bliskim vezama na osnovu svojih emocinalnih veza iz prošlosti. Svi ljudi, u vezi ili u braku, potpadaju pod jednu od četiri kategorija emocionalne vezanosti: siguran, preokupiran, izbegavajući i dezorganizovan stil emocionalne vezanosti. Svi oni se razlikuju međusobno po pogledu na intimnost i zajedništvo, načinu na koji se nose sa konfliktima, odnosu prema seksu, sposobnosti da izraze svoje želje i potrebe i očekivanjima koja imaju od partnera i partnerskog odnosa.

7. jun / 12 14 časova

Radionica 2 Hajde da se igramo: Koncept dramskog trougla

Psihološke igre su načini na koji osoba izražava svoja životna uverenja i uklapa druge i svet u njih. Erik Bern je uočio pravilnosti u ljudskoj interakciji koje je nazvao psihološkim igrama. Definisao ih je kao niz skrivenih razmena u ljudskoj komunikaciji koje su komplementarne, repetativne i koje vode ka vrlo određenoj i jasno definisanoj psihološkoj dobiti.

Nesvesna igra je uvek rezultat unutrašnjeg konflikta. Ljudi započinju igru u nadi da će razrešiti konflikt i potvrditi pozitivan stav o sebi, drugima i svetu, ali se uvek se desi da dokaže suprotni, negativan stav u vezi važnog životnog pitanja tj. stav osebi, drugima i svetu.

Postoji više načina za bolje razumevanje i za analizu igara, i jedan od njih je Karpmanov Dramski Trougao. Karpman je koristio trouglove za mapiranje sukobljenih ili dramatično povezanih ljudskih odnosa. Karpmanov dramski trougao predstavlja vezu između lične odgovornosti i moći u sukobima i destruktivnih i promenljivih uloga koje ljudi igraju. Karpman je tri uloge postavio na izvrnuti trougao i naveo ih kao tri aspekta, odnosno lica drame. Te tri Uloge su: Progonilac, Žrtva i Spasilac.

8. jun / 12 14 časova

Radionica 3 Nesigurnost u partnerskom odnosu: Zašto mislite da su svi muškarci/žene isti?

Samopouzdanje i nivo zadovoljstva partnerstvom nalaze se u bliskoj povezanosti. Samopouzdanje ne određuje samo način na koji osoba doživljava samu sebe, već i njenu sposobnost da prihvati ljubav i privrženost u partnerskom odnosu. Osobe sa niskim samopouzdanjem imaju uverenje da ih partner vidi jednako negativno kao što sami sebe vide, što dovodi do manjeg zadovoljstva partnerskim odnosom.

U partnerstvu su prisutni različiti ponašajni obrasci koji su manifestacija unutrašnjih procesa vođenih nedostatkom samopouzdanja:

– Žrtvovanje sopstvenih potreba kako bi se udovoljilo partneru,

– Preokupiranost partnerom i partnerskim odnosom, zabrinutost za odnos, stalno preispitivanje o tome da li partner želi manje bliskosti,

– Projekcija negativnih ishoda, razmišljanje o tome kako se odnos odvija u negativnom smeru, osećaj neispunjenosti i nesreće (posledica je neizgovorenih i neispunjenih potreba),

– Skrivanje sopstvenih pogrešnih uverenja (što dovodi do distance u odnosu, a pravi uzrok se ne prepoznaje),

– Ljubomora i traženje dokaza koji će razuveriti da postoje razlozi za nju (iz čega se aktiviraju ponašanja koja partnera samo teraju još dalje),

– Izbegavanje bliskosti i intimnosti (druga krajnost nesigurnosti), flertovanje sa drugim osobama, ignorisanje partnera, njegovih potreba i osećanja, donošenje odluka bez dogovora.

Komunikacione veštine ključne su za bilo koji intimni odnos. Što je odnos intimniji, to su zahtevi za komunikacijom veći i složeniji.

Medijske radionice:

Ugledne novinarke koje će voditi medijske radionice su: Jovana Gligorijević, Vanja Đurić i Brankica Drašković.

Ceo program „Autonomnog festivala žena” pogledajte na ovom linku.

Ulaz je slobodan. 

Partner programskog luka Heroine je Erste banka.

Foto: Promo

Oznake:

Datum

11. јун 2022.
Završen!

Vreme

12:00

Lokacija

Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Dunavska 37, Нови Сад

Organizator

Udruženje građana OFF Novi Sad