oružje kao muzički i vizuelni instrumenti

Iz buke u zvuk – izložba

U okviru programskog luka Tvrđava mira, 2. jula u Muzeju Vojvodine biće otvorena izložba vajara Nikole Macure pod nazivom „Iz buke u zvuk“. Izložba će biti otvorena do 3. avgusta.

Novosadski vajar izložiće svoje muzičke instrumente čija je provokativnost i specifičnost sadržana u tome što su napravljeni od materijala sa vojnog otpada. Osnovna ideja sadržana je u samom naslovu: buka karakteristična za ratna dejstva prevodi se u kreaciju, u muzički zvuk. Izložba je rezultat je dugogodišnjeg istraživanja Nikole Macure o odnosu skulpture i zvuka. U procesu traganja za atraktivnim skulpturama i instalacijama predstavljenim savremenim vizuelnim jezikom, koji u sebe ugrađuje više elemenata savremenog umetničkog izraza, Macura stvara zanimljive skulpture – muzičke instrumente od ratnog, vojnog materijala. Kroz postupak umetničke aproprijacije, on se kritički osvrće na minule ratove, promoviše politike mira i zajedništva i kritički promišlja rat i njegove uzroke.

Kulturno-politički značaj projekta ogleda se u afirmaciji ideje demilitarizacije, kroz umetničku intervenciju na vojnim objektima, čime autor želi da ukaže na neophodnost smanjivanja upotrebe vojnog arsenala u procesima uspostavljanja održivog mira.

Radno vreme Muzeja Vojvodine:

Utorak-petak: 9-19 časova

Subota i nedelja: 10-18 časova

Ponedeljak; zatvoreno

Oznake:

Datum

06. јул 2022.
Završen!

Vreme

09:00 - 19:00

Lokacija

Muzej Vojvodine
Дунавска 37, Нови Сад

Organizator

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Internet adresa
http://en.akademija.uns.ac.rs/

Ostali organizatori

Muzej Vojvodine
Internet adresa
https://www.muzejvojvodine.org.rs/
Muzej Vojvodine
Internet adresa
https://www.muzejvojvodine.org.rs/
Muzej Vojvodine
Internet adresa
https://www.muzejvojvodine.org.rs/