Kumanovski mirovni sporazum – iz prve ruke / Mir i pravo

Studentska tribina „Kumanovski mirovni sporazum – iz prve ruke“ u okviru projekta „Mir i pravo“ održaće se 24. juna u 17 časova u Kulturnoj stanici Liman.

Otvorenom tribinom koja će, osim studente, biti dostupna i učesnicima Kоnferencije i opštoj javnosti, postiže se popularizacija značaja koji su mirovni procesi ostvarili ne samo na polju ujedinjenja Starog kontinenta, nego i uspostavljanja zajedničkih društvenih vrednosti i negovanja kulture mira kao njihovog vezivnog tkiva. Cilj je uključivanje studentske i šire javnosti, kao i različitih društvenih činilaca u proces popularizacije teme mirovnih procesa, upoznavanje opšte javnosti sa naučnom argumentacijom iz ugla različitih disciplina, kao i širenje svesti o dometima mirovnih sporazuma na arhitekturu posleratnih država, a posebno uspostavljenih društvenih vrednosti.

Internacionalna konferencija i tribina o istoriji mirovnih sporazuma (od Karlovačkog mirovnog sporazuma do Dejtona) „Mir i pravo“ održaće se od 23. do 25. juna u sklopu programa Tvrđava mira. 

Multidisciplinarna konferencija „Mir i pravo – Evropski mirovni sporazumi u širem društvenom kontekstu” predstavlja okvir za institucionalizovanje i podizanje na viši nivo saradnje, s jedne strane, tri pravna fakulteta uključena u ovaj projekat iz tri evropska grada: Novog Sada, Potsdama i Segedina i s druge strane, naučne radnike drugih društvenih i humanističkih nauka čiji predmet uključuje i mirovnu tematiku. 

Moderator: dr Stefan Samardžić
Počasni gost: prof. dr Obrad Stevanović, general i potpisnik Kumanovskog sporazuma

Foto: Promo

The event is finished.

Oznake:

Datum

24. јун 2022.
Završen!

Vreme

17:00 - 18:30

Lokacija

Kulturna stanica Liman
Kreativni distrikt na Velikom Limanu, Булевар деспота Стефана, Нови Сад
Internet adresa
https://opens.kulturnestanice.rs/