Промоција публикације Индекс 21 / Промоције књижевних издања

Промоција публикације „Индекс 21″ одржаће се 27. новембра у Rebel Relic Cafeu, у оквиру књижевног програма Друге? Европе.

Публикација „Индекс 21″ обухвата 47 ауторки и аутора рођених крајем седамдесетих до оних рођених крајем деведесетих година двадесетог века и почетком двехиљадитих година двадесет првог века. Због тога Зборник нове новосадске поезије „Нешто је у игри” из 2008. године може представљати гранични моменат у диференцирању прве, односно друге генерације новосадских песникиња и песника, будући да су поједина имена из прве генерације обухваћена и овим избором.

Поред задовољавања услова старосне границе, критеријум или оквир за сачињавање публикације „Индекс 21”  био је да обухвати песникиње и песнике не само које/који су рођени, живе и стварају на подручју Новог Сада, већ и оне ауторке и ауторе који су одређени период свог живота провели у Новом Саду, променом места боравишта дошли да живе или привремено бораве у Новом Саду, односно живели су и наставили су да живе у другим градовима, а чији период песничког деловања није остао незапажен на песничкој мапи Новог Сада.

Преглед настоји да прикаже да се поетичке позиције и модуси писања уврштених песникиња и песника мењају, да се нови гласови јављају и нови читаоци успостављају. Оно што овде уврштене песникиње и песнике и њихову поезију карактерише је отклон од хармоније и суочавање са притисцима друштвено-политичке збиље која је допринела формирању њиховог песничког гласа. То ће им помоћи да пронађу лични тон, форму и реторику којом ће непомирљиво одговорити на нестабилну, контроверзну и драматичну стварност и стварност свог унутрашњег песничког гласа. У поетичком смислу, рад уврштених ауторки и аутора се разликује, али и кореспондира, међусобно се додирује или преплиће са извесним поетичким линијама претходних генерација. Наравно, они нису нужно носиоци и нових пракси, али, будући да се један њихов део јавља у контексту постмодернизма и према њему испољава амбивалентан или антагонистичан став, поједини се поступци могу препознати као инклинација одређених парадигми у континуитету са доминантним песничким наслеђем ових простора из седамдесетих и осамдесетих година двадесетог века, пре свега у покушајима апропријације (нео)авангарде, са варијацијама дискурзивног и наративног песничког писма, док међу песникињама и песницима генерације рођених деведесетих и у другој половини деведесетих година двадесетог века доминацију преузима исповедна лирика. Песничке стратегије који су овде у оптицају, не издвајају се радикалношћу или неочекиваном новином на формалном плану, већ у суштини травестирају или врше надградњу гестова ранијих песничких праваца. То сведочи о симултаном присуству различитих принципа у оквиру нове песничке генерације у Новом Саду, о чему најбоље говори корпус уврштених песама у хронологији заступљених песникиња и песника, који нуде увид у актуелне поетичке тенденције и тематско-мотивска струјања.

Догађај ће бити реализован у оквиру пројекта „Промоције књижевних издања” који ће нам представити следећа издања:

23. новембар / 19 часова / „Како разумети нову уметничку праксу” / Дистрикт
23. новембар / 19 часова / „Иза барикаде” Славка Матића / Бар Перо (пасаж, Змај Јовина 5)
24. новембар / 18 часова / Промоција публикације „ТраНСпортрери: поезија на језицима“ 
25. новембар / 18 часова / „Последња Атари генерација: панорама новосадских прозаиста генерације осамдесетих” / Zenit Books
27. новембар / 19 часова / Промоција публикације „Индекс 21″/ Radio Cafe

Фото: Јелена Блануша

Ознаке:

Датум

27. Новембар 2022.
Завршен!

Време

19:00 - 21:00