Izložbe / Otvaranje Kaleidoskopa kulture

U okviru otvaranja programskog luka Kaleidoskop kulture, koje će se održati od 1. do 4. septembra na više lokacija u gradu, prisutni će imati jedinstvenu priliku da u 4 dana posete čak 22 izložbe umetnika iz Srbije, regiona i sveta.

„Mračna soba” je audio-vizuelna, interaktivna instalacija nagrađivanog umetnika Vladimira Lalića namenjena za zatvoreni javni prostor, koju možete pogledati od 1. do 9. septembra u Distriktu u objektu Skladište. Unutar potpuno zamračene prostorije, posetioci pomoću baklji na svojim mobilnim telefonima, osvetljavaju crteže na pleksiglasu, projektujući ih na zidove sobe i tako učestvuju u samoj instalaciji gde prave teatar senki. Prostor ispunjava audio snimak umetnikovog pevanja, gde se stvara kakofonična atmosfera. 

Izložba francuskih savremenih slikara biće postavljena od 1. septembra do 7. oktobra u Fabrici, lokal 4. Izložba predstavlja deo žive i bogate scene Fancuske na kojoj su umetnice i umetnici različitih stilova i generacija: Ascal (nadrealista), Beatrice Bescond, Grataloup (simbolisti), Compiano, Guyomard, Morteyrol (narativna figuracija), Kriki (slobodna figuracija), Baumann (fotograf), Dessupoiu, Morel, Pleks, Marianne Williams (urbani slikari).

Interaktivna instalacija „Autokorekt”, umetničkog kolektiva Karkatag, biće postavljena 1. septembra na fasadi Fabrike u Distriktu. Rad nastaje u spoju vizuelnih umetnosti, arhitekture, digitalne i novomedijske umetnosti i scenskog dizajna. Umetničku instalacija „Autokorekt” čini robotizovani i automatizovani splet industrijskih mobilnih elemenata, koji svojim sinhronizovanim digitalno kontrolisanim kretanjem stvaraju koreografiju, ples mašina na fasadi, i time čitavu zgradu pretvaraju u scenu, a publiku, prolaznike i korisnike zgrade u slučajne i namerne ko-autore umetničkog rada. Instalacija zauzima površinu od oko 300 metara kvadratnih fasade i sa njom u direktnoj interakciji može biti više desetina posetilaca istovremeno, a njen sadržaj vidljiv je posmatračima sa celog platoa ispred Distrikta.  

Bijenale scenskog dizajna odvijaće se od 1. do 9. septembra, na više kulturno-umetničkih i obrazovnih lokacija: Studentski kampus u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, zgrada Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, Distrikt.

Izložbe promovišu takozvane nevidljive ljude, one u pozadini, a zapravo „proizvođače” pozorišta i stavljaju ih u istu ravan sa autorima.

Radovi koji će biti predstavljeni od 1. do 9. septembra u Distriktu:

„(zamišljene) Porodične priče”  / Radionica, lok. 2
„Studentski bijenale” / Fabrika, lok. 2
„Majstorsko pismo” / Radionica, lok. 4
„Tvorci magije” / Radionica, lok. 6
„Collab Commons” / Gvožđara, lok. 1
„Orijentacija u 100 revolucija” / Gvožđara, lok. 2

Izložba „Pomeraj u kôdu“ biće postavljena od 1. do 9. septembra. Izložba je koncipirana u istraživanju minimalnih pokreta (kretanja) unutar kôda digitalnog zapisa i baziran je na istraživanju slike digitalnih medija – nove ekranske slike i simulacije u kojima su različiti prikazi na osnovu piksel i/ili vektorske slike. Tema u tehnološkom smislu je kôd kao simbol koji sugeriše na kretanje forme i oblika, zvuka, svetla, boje i kôd kojim se omogućava kretanje, akcija, interakcija, pretvaranje jednog oblika komunikacije u drugi. Različitim tehnološkim i medijskim procesima ovi pokreti su određeni pozadinskim osvetljenjem, ekranskim prikazom, koloritom, šumom i sl.

Izložba „Svetsko bijenale studentske fotografije – Best Of”, u organizaciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, biće održana od 1. do 9. septembra u Distriktu. Katedra za fotografiju Akademije umetnosti u Novom Sadu predstavlja izbor fotografija iz tradicionalnog konkursa svetske studentske fotografije koje se održava svake druge godine još od 2004. godine. Širok dijapazon tema, pristupa, stilova i narativa daju uzbudljivu sliku savremene fotografije kao dominantnog medija u 21. veku. Izložba od stotinak fotografija iz dosadašnjih izloženih i nagrađenih radova biće svojevrsno putovanje kroz svet, različite kulture, običaje, politička usmerenja, porodice, pojedince i pokrenuće brojna pitanja o egzistenciji, umetnosti, društvu, budućnosti… koja tište mlade ljude širom sveta.

Japanska umetnica Rije Jamada (Rie Yamadapredstaviće dva projekta na samostalnoj izložbi u okviru njenog gostovanja na izložbi „Svetsko bijenale studentske fotografije – Best Of 2022” od 2. do 9. septembra u Distriktu, u objektu Radionica, lokal 3. Koristeći stare, pronađene fotografije deset porodica  pet iz Nemačke i pet iz Japana  duhovito je rekreirala prošlost, istovremeno kao fotograf i model. Kroz mimikriju ona oživljava tuđe porodične fotografije, koje su nekada bile ostavljene, polazeći od ideje da porodične fotografije, čak i potpunih nepoznatih ljudi, odražavaju naša sopstvena iskustva i sećanja, pa time izazivaju izvesnu nostalgiju i empatiju. Drugi deo izložbe čini rad pod nazivom „Tražim porodicu” koji je zasnovam na Rijinom ličnom iskustvu. Rad se sastoji od 63 rekonstruisana portreta muškaraca koje je upoznala na ugovorenim sastancima za sklapanje brakova u Japanu gde je tražila životnog partnera. Kroz proces prerušavanje u te muškarce, počela je da polemiše o svom „pravom ja“ iz perspektive druge osobe.

Performativna izložba „Rasprodaja umetnosti” biće postavljena na tezgama ispred Kulturne stanice Liman od 1. do 4. septembra. Performans se sastoji iz dve aktivnosti. Prva aktivnost „Novi Prostori” koja problematizuje (ne)postojanje adekvatnih galerijskih prostora i prostora za rad i druga aktivnost „Piljari umetnosti”, koji podrazumeva trgovinu umetničkim radovima i predmetima gde je sve dozvoljeno, cenjkanje, trampa itd.

Izložba „Transformativna moć otvorenih prostora”, u saradnji sa Sankt Poltenom, biće otvorena 1. septembra u Distriktu, a trajaće do 4. septembra.  U okviru projekta „Transformativna moć otvorenih prostora” susrešće se 6 umetnika iz Dunavskog regiona. Ideja je da se umetnicima pruži mesto, vreme i sredstva da u prirodnom okruženju slobodno i otvoreno promišljaju svoju umetničku praksu, tražeći inspiraciju upravo u zelenim, parkovskim okruženjima ovih kulturnih centara ali i međusobnoj sinergiji.

Instalacija  Rodno svedočenje”(Gendered Witnessing) Gorana Despotovskog biće postavljena u Distriktu od 1. do 4. septembra. Rodno svedočenje predstavlja i ukazuje na horsku grupu od dvanaest lutaka (žena i muškaraca).  Grupa lutaka, predstavlja rodnu grupu koja simulira prikaz ženskog hora. Replicirane ženske figure u dugim haljinama sa pločama umesto glave koje streme ka visini, govore o određenoj formi transa, ali i oznake važne za spoznaju. Na pločama se nalaze brisani tragovi, fluidni prostori i odrazi zapisa koji mogu biti šifre, formule, tekstovi, moguće životne refleksije. Zvuk ovog hora nastao je multicipliranjem ženskog glasa, bez vibrata, koji izvodi ton A  na različitim visinama, i uz nekoliko dodatih tonova, ukazuje na uzvišeno postojanje, ali i nemogućnost bilo kakve veće spoznaje o tome. Reč je, naime, o tome da ton A u prvoj oktavi predstavlja kamerton koji svojom frekvencijom služi za što tačnije određivanje odnosa tonova po visini i štimovanje instrumenata. Kuriozitet zvučnog dela instalacije jeste da krajnji zvučni rezultat zavisi od akustike prostora, pa je tako moguće čuti i alikvote, to jest tonove koji nisu deo integrisanog snimka, a koji na licu mesta stvaraju bogat tembralni utisak.

Dani otvorenih vrata – Pera, Tadija i Boris je izložba koja će trajati od 1. do 4. septembra u Ateljeu kod Pere, Tadije i Borisa. Izložba predstavlja obeležavanje prostora.

Izložba na otvorenom „Preoblikovanje – od upotrebnog predmeta do savremene forme” biće postavljena od 1. do 4. septembra u objektu Proizvodnja, u Distriktu. Temom pod nazivom Preoblikovanje umetnik iskazuje zainteresovanost za trodimenzionalni objekat i skulpturu. Sama ideja rada zasniva se na korišćenju odbačenih, neumetničkih, utilitarnih predmeta koje su deo naše svakodnevice. Velikom potrošnjom i dostupnošću predmeta koji se odbacuju na dnevnom nivou ukazuje na potrošačko društvo, konzumerizam, ali i mogućnost reciklaže u svrhu davanja novih oblika i vrednosti, menjajući okruženje, namenu i svrhu odbačenog.

Umetnička instalacija „Mogućmost” će biti otvorena 1. septembra u 19 časova na travnjaku iza Biroa. Instalacija će biti postavljena do 4. septembra i biće dostupna 24 časa. „Mogućmost” je pokušaj da se pojam mosta, koji poseduje brojne simboličke i asocijativne vrednosti, istraži i preispita kroz konkretan materijal. Konkretni materijal čine nosači — industrijski obradjene dгvene grede i nošeno — drvena stabla, donesena iz prirode. Podizanje stabala izvodi se sistemom potpore koju čine industrijski obradene drvene grede.

Izložba „Bits and Bytes“ biće otvorena 1. septembra u prostoru Biro u Distriktu, i trajaće do 9. septembra. „Bits and Bytes” pretvara galerijski prostor u Prostor nemogućeg susreta, u kom digitalni i fizički elementi ravnopravno konstituišu stvarnost. Rad je građen na kolektivno nostalgičnom, i živo komunicira sa sećanjem i njemu svojstvenim emotivnim stanjima. Frank Sinatra, konstruisan uz pomoć veštačke inteligencije, i prikazan kao hologramska (Peppers Ghost) projekcija za fizički prisutnim instrumentom, izvodi numeru o svom kapacitetu da izazove autentično emotivno iskustvo uprkos svojoj pojavnoj nesavršenosti. 

Generisan kao oživljena fotografija, a ne kao hiper-realistični “deep fake”, rad pokušava da izbegne zamku tehničkog vizuelnog savršenstva kao nosioca uverljivosti. Oslanja se na glas, muziku, reči numere, miris, sopstvenu prostornost, ambijent i sećanje, u pokušaju da ostvari smislenu, stvarnu emotivnu reakciju kod publike. 

Izložbe u okviru projekta „Umetnost igre“ održaće se od 1. do 4. septembra u Distriktu u objektu Radionica. Tokom 4 programska dana posetioci će imati priliku da urone u svet umetnosti oko i u igrama, da zavire iza piksela svega onoga što svet gejminga čini toliko opčinjavajućim. Jer gejming nije samo igra kojom ispunjavamo vreme. Gejming je aktivna umetnost.

Raspored postavki:

Četvrtak, 1. septembar / Izložba „Level 1 – Umetnost u Pixelu, istorijat i razvoj video igara i grafike” umetnika Nikole Dimitrijevića i Petra Gnipa

Petak, 2. septembar / Izložba „Level 2 – Umetnost realističnog” umetnika Nikole Dimitrijevića i Evgenija Markovića

Subota, 3. septembar / Izložba „Level 3 – Umetnost nezavisnog” (Golf club wasteland) u produkciji Demagog studija i Grimwork games studija

Nedelja, 4. septembar / Izložba „Level 4 – Umetnost storytellinga” uz predstavljanje igre „Heroic” kompanije Nordeus

Video performans „Tri glupe glave“ održaće se od 2. do 4. septembra u Distriktu. Koristeći savremene tehnologije, performans nastoji da izrazi neke od bezvremenih problema čoveka i civilizacije. To su problemi identiteta i smisla postojanja. Tekstualni predložak Nenada Lančuškog, u režiji Ivane Janošev, inspirasan je radovima najvećih avangardnih dramatičara dvadesetog veka kao što su Danil Harms i Samjuel Beket. Na videima sve tri glave glumi Stefan Ostojić. „Tri glupe glave“ je umetnički sadržaj koji u sebi podražava filozofska pitanja, ali ih predstavlja na humorističan način, dopadljiv širokoj publici. Pored toga, s obzirom na to da danas živimo u svetu ekrana, konzumenti ovog sadržaja moći će da vide nešto što nije svakidašnja pojava na njima pristupačnim ekranima telefona, bilborda, računara, televizora itd. Drugim rečima, ovaj projekat nastoji da vrati umetnost avangarde kroz nove digitalne medije ali i da zadrži autentičnost avangardnog izraza.

„Avenija mimova 2″ je izložba koja će biti održana u Distriktu 3. septembra. Mimovi su odraz generacije milenijalaca, koji su popularizacijom interneta, napravili novu vrstu grafičke i video umetnosti. Prvobitni mimovi su bili fotografije sa tekstom, dok je danas navedeno poprimilo mnogo širu formu. Izložba mimova sadržaće mimove u štampanoj i video formi. Galerija mimova bi bila izložba o istim, održana prvi put kod nas.

Partneri Kaleidoskopa kulture su Erste banka, IDEA, DDOR osiguranje, A1 Srbija i Heineken Srbija.

Photo: Promo

Oznake:

Datum

01. сеп 2022.
Završen!

Lokacija

Distrikt
Булевар деспота Стефана 5, Нови Сад